понеделник, 29 юли 2013 г.

Очаквания за основните български акции 3Q 20131.        Търгували ли ли сте с български акции през последните 12 месеца?
Да
90.9%
Не
9.1%

2.        Кое от следните твърдения се отнася за Вас лично?
Търгувам редовно ( имам сделки почти ежедневно)
18.2%
Търгувам активно (купувам-продавам акции поне веднъж в месеца)
41.4%
Търгувам, но не толкова активно (купувам-продавам акции поне веднъж на 3 месеца)
22.2%
Не търгувам активно (купувам-продавам акции поне веднъж на 6 месеца)
7.1%
По-скоро не търгувам (купувам акции с цел спестяване)
7.1%
Притежавам дялове във Взаимен фонд
1.0%
Не съм купувал акции до сега
3.0%

3.        Притежавате ли български акции в момента?
Да
94.9%
Не
5.1%

4.        Как се самооценявате за предстоящата търговия на БФБ до края на годината?
Бик
69.7%
Мечка
7.1%
Не знам
23.2%

5.        На какъв СОФИКС ще продадете притежаваните от Вас български ации?
400
2.2%
450
0.0%
500
8.6%
550
4.3%
600
7.5%
700
6.5%
800
8.6%
900
8.6%
1000
14.0%
1250
8.6%
1500
7.5%
1750
3.2%
2000
6.5%
2250
4.3%
2500
0.0%
2750
0.0%
3000
9.7%

6.        Как оценявате акциите на основните български АДСИЦ?


Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение

Адванс Терафонд АДСИЦ
0.0%
15.2%
50.6%
16.5%
5.1%
12.7%

Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.4%
15.1%
39.7%
19.2%
2.7%
21.9%

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
6.7%
25.3%
36.0%
6.7%
2.7%
22.7%

Фонд имоти АДСИЦ
6.7%
16.0%
26.7%
13.3%
12.0%
25.3%

ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
4.0%
26.7%
38.7%
2.7%
6.7%
21.3%

Агро Финанс АДСИЦ
0.0%
8.1%
32.4%
20.3%
9.5%
29.7%

Актив Пропъртис АДСИЦ
4.2%
12.5%
29.2%
11.1%
5.6%
37.5%

Софарма имоти АДСИЦ
1.3%
18.2%
36.4%
11.7%
5.2%
27.3%

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
1.4%
5.4%
28.4%
13.5%
9.5%
41.9%


7.        Промени ли се инвестиционната Ви стратегия от спрямо миналата година?
Да, станах по-консервативен
18.7%
Да, започнах да рискувам повече
50.5%
Да, престанах да купувам акции и имам предимно депозити
3.3%
Не, аз следвам дългосрочна спестовна стратегия
15.4%
Не, аз продължавам да търся стратегията си
9.9%
Не знам
2.2%

8.        Ако правителството подаде оставка, как според вас това ще повлияе на борсата във времеви хоризонт от едно тримесечие след оставката?
Индексът BGTR30 ще се покачи / основните акции ще поскъпнат
49.5%
Индексът BGTR30 ще се понижи / основните акции ще поевтинеят
18.7%
Не мога да преценя
31.9%

9.        Как оценявате основните български обикновени акции? - подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца


Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение

Албена АД
0.0%
16.4%
47.8%
9.0%
3.0%
23.9%

Албена Инвест Холдинг АД
4.5%
20.9%
35.8%
11.9%
1.5%
25.4%

Алкомет АД
4.8%
22.2%
33.3%
15.9%
3.2%
20.6%

Билборд АД
11.3%
25.8%
33.9%
8.1%
3.2%
17.7%

Биовет АД
3.1%
29.2%
36.9%
15.4%
7.7%
7.7%

Булгартабак - холдинг АД
2.9%
11.6%
31.9%
29.0%
10.1%
14.5%

БФБ-София АД
4.2%
28.2%
36.6%
9.9%
1.4%
19.7%

Българска роза-Севтополис АД
3.0%
19.7%
36.4%
9.1%
6.1%
25.8%

Доверие Обединен Холдинг АД
6.1%
24.2%
22.7%
18.2%
3.0%
25.8%

Еврохолд България АД
5.9%
29.4%
19.1%
26.5%
0.0%
19.1%

Елхим Искра АД
3.1%
17.2%
37.5%
6.3%
4.7%
31.3%

ЕМКА АД
1.6%
34.4%
28.1%
6.3%
4.7%
25.0%

Енемона АД
3.2%
14.5%
27.4%
22.6%
8.1%
24.2%

Енерго-Про Мрежи АД
1.6%
18.0%
27.9%
18.0%
6.6%
27.9%

Енерго-Про Продажби АД
1.6%
20.6%
28.6%
14.3%
4.8%
30.2%

ЗД Евроинс АД
18.5%
23.1%
23.1%
12.3%
3.1%
20.0%

Зърнени Храни България АД
22.1%
26.5%
19.1%
11.8%
8.8%
11.8%

Индустриален Капитал Холдинг АД
6.5%
25.8%
25.8%
11.3%
3.2%
27.4%

Индустриален Холдинг България АД
15.9%
34.9%
20.6%
4.8%
3.2%
20.6%

Каолин АД
0.0%
10.3%
67.6%
7.4%
2.9%
11.8%

М+С хидравлик АД
0.0%
30.8%
27.7%
21.5%
7.7%
12.3%

Монбат АД
4.6%
21.5%
33.8%
18.5%
9.2%
12.3%

Неохим АД
0.0%
28.6%
28.6%
12.7%
6.3%
23.8%

Петрол АД
0.0%
6.7%
25.0%
28.3%
10.0%
30.0%

Проучване и добив на нефт и газ АД
5.0%
16.7%
21.7%
26.7%
11.7%
18.3%

Синергон Холдинг АД
10.2%
25.4%
16.9%
20.3%
10.2%
16.9%

Софарма АД
4.6%
16.9%
49.2%
16.9%
4.6%
7.7%

Софарма Трейдинг АД
4.9%
23.0%
34.4%
18.0%
6.6%
13.1%

София Комерс - Заложни къщи
0.0%
8.3%
41.7%
10.0%
5.0%
35.0%

Спарки Елтос АД
5.1%
16.9%
27.1%
15.3%
1.7%
33.9%

Спиди АД
4.8%
12.9%
35.5%
12.9%
8.1%
25.8%

Стара планина Холд АД
3.2%
22.6%
41.9%
6.5%
1.6%
24.2%

ТБ Корпоративна търговска банка АД
1.6%
8.1%
27.4%
38.7%
8.1%
16.1%

ТБ Първа Инвестиционна Банка
17.9%
28.4%
20.9%
16.4%
3.0%
13.4%

ТБ Централна кооперативна банка АД
25.0%
32.4%
22.1%
2.9%
2.9%
14.7%

Топливо АД
13.3%
15.0%
21.7%
20.0%
8.3%
21.7%

Трейс Груп Холд АД
6.7%
18.3%
35.0%
16.7%
8.3%
15.0%

Фазерлес АД
3.4%
18.6%
35.6%
6.8%
3.4%
32.2%

Химимпорт АД
34.3%
25.4%
16.4%
6.0%
3.0%
14.9%

ЧЕЗ Разпределение България АД
3.3%
20.0%
31.7%
6.7%
3.3%
35.0%


 Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар