четвъртък, 6 септември 2012 г.

Адванс Тера 2Q 20121.       Търгували ли сте с акции на Адванс Терафонд АДСИЦ през последните 12 месеца?
Да
81.8%
Не
18.2%


2.       Притежавате ли акции на Адванс Терафонд АДСИЦ в момента?
Да
70.5%
Не
29.5%

3.       През 2011 година приходите от ренти на фонда са били 6 106 хиляди лева. Какви приходи от ренти за 2012 година очаквате?
5 900 х.лв.
15.9%
6 000 х.лв.
9.1%
6 050 х.лв.
6.8%
6 100 х.лв.
9.1%
6 150 х.лв.
15.9%
6 200 х.лв.
11.4%
6 300 х.лв.
31.8%

Средно претеглено очакване за приходи от ренти 6 138 хил. лева

4.       През 2011 нетната печалба от продажба на активи на фонда е била 16 487 хил. лева. Каква нетна печалба от продажба на активи за 2012 година очаквате?
14 000 хил. лева
6.8%
15 000 хил. лева
6.8%
16 000 хил. лева
2.3%
17 000 хил. лева
9.1%
18 000 хил. лева
2.3%
19 000 хил. лева
4.5%
20 000 хил. лева
31.8%
21 000 хил. лева
4.5%
22 000 хил. лева
6.8%
23 000 хил. лева
25.0%

Средно претеглено очакване за нетна печалба от продажба на активи за 2012 година 19707 хил. лева

5.       Какъв бруто дивидент очаквате да се разпредели от Адванс Терафонд АДСИЦ за 2012 година?
няма да разпределя дивидент
2.3%
10 ст или по малко от 10 ст
2.3%
15 ст
2.3%
20 ст
6.8%
25 ст
11.4%
30 ст
36.4%
35 ст
20.5%
40 ст
4.5%
45 ст
4.5%
50 ст
6.8%
60 ст или повече от 60 ст
2.3%

Средно претеглено очакване за бруто дивидент  от Адванс Терафонд АДСИЦ за 2012 година е 31,49 ст на акция.
6.       Каква ще бъде цената на Адванс Терафонд АДСИЦ след една година?
под 1 лв
0.0%
1.20 лева
0.0%
1.40 лева
4.5%
1.60 лева
9.1%
1.70 лева
0.0%
1.80 лева
4.5%
1.90 лева
6.8%
2 лева
9.1%
2.10 лева
6.8%
2.20 лева
18.2%
2.30 лева
9.1%
2.40 лева
13.6%
2.60 лева
4.5%
2.80 лева
9.1%
над 3 лева
4.5%

Средно претеглено очакване за цената на една акция на Адванс Терафонд АДСИЦ след една година е 2,187 лева.

Настоящата анкета е направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не е препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар