сряда, 7 ноември 2012 г.

Пени Стокс на БФБ за 4Q 20121.       Търгувате ли с Пени Стокс на БФБ? / акции търгувани в диапазона 0 - 30 ст за акция/
Да
77.9%
Не
22.1%

2.       Ако ще купите Пени Стокс ще го направите заради
Ниската цена
9.3%
Високата очаквана доходност от цената
42.7%
Високата волатилност
25.3%
Потенциално бъдещо придобиване от нов мажоритарен собственик
2.7%
По висока ликвидационна стойност от текущата цена
12.0%
Не бих купил при никакви условия
8.0%

3.       Кои от следните акции, търгувани в диапазона 0 - 30 ст, очаквате да поскъпнат за период от една година?
Актив Пропъртис АДСИЦ
17.6%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
2.7%
Декотекс АД
2.7%
Деспред АД
4.1%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
4.1%
Зърнени Храни България АД
54.1%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
8.1%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
8.1%
Ломско пиво АД
18.9%
Меком АД
41.9%
Мостстрой АД
2.7%
САФ Магелан АД
4.1%
Тодоров АД
12.2%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
48.6%
Фонд имоти АДСИЦ
36.5%
ХД Пътища АД
13.5%
Химко АД
6.8%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
1.4%

4.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 0 - 30 ст, очаквате да фалират в следващия период от една година?
Актив Пропъртис АДСИЦ
4.3%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
14.3%
Декотекс АД
10.0%
Деспред АД
8.6%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
35.7%
Зърнени Храни България АД
4.3%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
11.4%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
8.6%
Ломско пиво АД
4.3%
Меком АД
48.6%
Мостстрой АД
65.7%
САФ Магелан АД
14.3%
Тодоров АД
7.1%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
2.9%
Фонд имоти АДСИЦ
18.6%
ХД Пътища АД
42.9%
Химко АД
50.0%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
14.3%

5.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40 ст - 1 лев, очаквате да започнат да се търгуват в диапазона 0 - 30 ст в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
4.1%
Адванс Екуити Холдинг АД
5.5%
Арома АД
26.0%
Билборд АД
27.4%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
4.1%
Доверие Обединен Холдинг АД
8.2%
Еврохолд АД
13.7%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
5.5%
Енергони АД
46.6%
ЗД Евро инс АД
6.8%
Златен лев Холдинг АД
6.8%
Индустриален Холдинг България АД
6.8%
Оловно цинков комплекс АД
52.1%
Парк АДСИЦ
11.0%
Параходство Българско речно плаване АД
6.8%
Полимери АД
46.6%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
9.6%
Свилоза АД
12.3%
Синергон Холдинг АД
13.7%
Соларпро холдинг АД
26.0%
Спарки Елтос АД
12.3%
ТБ Централна кооперативна банка АД
12.3%
Уеб Медия Груп АД
19.2%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
11.0%
Химимпорт АД
9.6%

6.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40 ст - 1 лев, очаквате да започнат да се търгуват твърдо над номиналната стойност 1 лев в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
4.4%
Адванс Екуити Холдинг АД
7.4%
Арома АД
7.4%
Билборд АД
14.7%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
29.4%
Доверие Обединен Холдинг АД
22.1%
Еврохолд АД
30.9%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
2.9%
Енергони АД
1.5%
ЗД Евро инс АД
33.8%
Златен лев Холдинг АД
5.9%
Индустриален Холдинг България АД
22.1%
Оловно цинков комплекс АД
5.9%
Парк АДСИЦ
0.0%
Параходство Българско речно плаване АД
10.3%
Полимери АД
4.4%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
1.5%
Свилоза АД
10.3%
Синергон Холдинг АД
11.8%
Соларпро холдинг АД
2.9%
Спарки Елтос АД
11.8%
ТБ Централна кооперативна банка АД
41.2%
Уеб Медия Груп АД
4.4%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
11.8%
Химимпорт АД
48.5%

7.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40ст - 1 лев, очаквате да фалират в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
8.5%
Адванс Екуити Холдинг АД
6.8%
Арома АД
6.8%
Билборд АД
1.7%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.7%
Доверие Обединен Холдинг АД
1.7%
Еврохолд АД
6.8%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
10.2%
Енергони АД
27.1%
ЗД Евро инс АД
3.4%
Златен лев Холдинг АД
1.7%
Индустриален Холдинг България АД
0.0%
Оловно цинков комплекс АД
54.2%
Парк АДСИЦ
5.1%
Параходство Българско речно плаване АД
0.0%
Полимери АД
47.5%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
1.7%
Свилоза АД
1.7%
Синергон Холдинг АД
0.0%
Соларпро холдинг АД
8.5%
Спарки Елтос АД
1.7%
ТБ Централна кооперативна банка АД
1.7%
Уеб Медия Груп АД
8.5%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
5.1%
Химимпорт АД
1.7%

8.       Кои акции имат най- голям шанс да направят поскъпване от 100 % за следващия период от една година?

Агроенерджи Инвест АДСИЦ
0.0%
Адванс Екуити Холдинг АД
1.4%
Актив Пропъртис АДСИЦ
9.9%
Арома АД
15.5%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
1.4%
Билборд АД
25.4%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
9.9%
Декотекс АД
1.4%
Деспред АД
1.4%
Доверие Обединен Холдинг АД
14.1%
Еврохолд АД
9.9%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
0.0%
Енергони АД
0.0%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
1.4%
ЗД Евро инс АД
19.7%
Златен лев Холдинг АД
4.2%
Зърнени Храни България АД
38.0%
Индустриален Холдинг България АД
15.5%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
4.2%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
5.6%
Ломско пиво АД
14.1%
Меком АД
42.3%
Мостстрой АД
2.8%
Оловно цинков комплекс АД
4.2%
Параходство Българско речно плаване АД
8.5%
Парк АДСИЦ
0.0%
Полимери АД
4.2%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
1.4%
САФ Магелан АД
4.2%
Свилоза АД
9.9%
Синергон Холдинг АД
12.7%
Соларпро холдинг АД
8.5%
Спарки Елтос АД
15.5%
ТБ Централна кооперативна банка АД
35.2%
Тодоров АД
7.0%
Уеб Медия Груп АД
0.0%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
23.9%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
12.7%
Фонд имоти АДСИЦ
29.6%
ХД Пътища АД
8.5%
Химимпорт АД
35.2%
Химко АД
7.0%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
1.4%

Настоящата анкета е направена сред търгувалите и интересуващите се от Пени Стокс в България  и не е препоръка за покупко продажба на акции.
Пазарен ветропоказател

Няма коментари:

Публикуване на коментар