понеделник, 7 януари 2013 г.

Спекулативни или ДългосрочниАко инвестирате сега в следните акции мотивацията Ви ще е Спекулативна / 1 / или Дългосрочна / 5 /


Изцяло спекулативна
Предимно спекулативна
Балансирано
Предимно дългосрочна
Изцяло дългосрочна
Rating
Average

Агрия груп холдинг АД
23.8%
11.1%
23.8%
34.9%
6.3%
2.89

Агро Финанс АДСИЦ
13.1%
19.7%
32.8%
24.6%
9.8%
2.98

Адванс Терафонд АДСИЦ
5.3%
14.5%
31.6%
25.0%
23.7%
3.47

Актив Пропъртис АДСИЦ
18.6%
32.2%
15.3%
20.3%
13.6%
2.78

Албена АД
10.8%
12.2%
25.7%
25.7%
25.7%
3.43

Албена Инвест Холдинг АД
9.2%
12.3%
23.1%
26.2%
29.2%
3.54

Алкомет АД
10.6%
12.1%
19.7%
30.3%
27.3%
3.52

Арома АД
53.2%
25.8%
9.7%
6.5%
4.8%
1.84

Арома козметикс АД
51.8%
23.2%
14.3%
7.1%
3.6%
1.88

Арома Риъл Естейт АД
50.0%
25.9%
11.1%
5.6%
7.4%
1.94

БГ Агро АД
26.3%
17.5%
21.1%
24.6%
10.5%
2.75

Билборд АД
43.1%
24.6%
15.4%
7.7%
9.2%
2.15

Биовет АД
26.5%
27.9%
22.1%
11.8%
11.8%
2.54

Биоиасис АД
72.5%
5.9%
11.8%
2.0%
7.8%
1.67

БТК АД
50.0%
24.2%
11.3%
9.7%
4.8%
1.95

Булгартабак - холдинг АД
34.8%
22.7%
19.7%
13.6%
9.1%
2.39

Булленд инвестмънтс АДСИЦ
12.5%
23.6%
23.6%
29.2%
11.1%
3.03

БФБ-София АД
14.1%
28.2%
22.5%
23.9%
11.3%
2.90

Българска захар АД
44.2%
25.0%
13.5%
7.7%
9.6%
2.13

Българска роза-Севтополис АД
37.1%
22.6%
22.6%
8.1%
9.7%
2.31

Доверие Обединен Холдинг АД
28.1%
32.8%
20.3%
12.5%
6.3%
2.36

Дружба стъкларски заводи АД
19.4%
19.4%
25.8%
24.2%
11.3%
2.89

Еврохолд България АД
25.4%
29.6%
23.9%
12.7%
8.5%
2.49

Експат Бета АДСИЦ
60.8%
15.7%
13.7%
2.0%
7.8%
1.80

Елхим Искра АД
23.4%
12.5%
29.7%
23.4%
10.9%
2.86

ЕМКА АД
21.5%
12.3%
26.2%
30.8%
9.2%
2.94

Енемона АД
51.7%
30.0%
1.7%
6.7%
10.0%
1.93

Енергони АД
87.9%
5.2%
1.7%
1.7%
3.4%
1.28

Енерго-Про Мрежи АД
18.6%
12.9%
25.7%
21.4%
21.4%
3.14

Енерго-Про Продажби АД
19.4%
14.9%
26.9%
16.4%
22.4%
3.07

Енергоремонт Холдинг АД
30.9%
10.9%
20.0%
16.4%
21.8%
2.87

Етропал АД - Етрополе
45.1%
23.5%
19.6%
5.9%
5.9%
2.04

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД
32.7%
20.0%
20.0%
16.4%
10.9%
2.53

Захарни заводи АД
40.7%
29.6%
13.0%
9.3%
7.4%
2.13

ЗД Евроинс АД
23.4%
23.4%
25.0%
12.5%
15.6%
2.73

Златен лев Холдинг АД
38.9%
24.1%
20.4%
5.6%
11.1%
2.26

Зърнени Храни България АД
49.3%
23.3%
9.6%
6.8%
11.0%
2.07

Инвестор.БГ АД
21.7%
18.3%
31.7%
18.3%
10.0%
2.77

Индустриален Капитал Холдинг АД
24.6%
24.6%
33.3%
10.5%
7.0%
2.51

Индустриален Холдинг България АД
23.4%
28.1%
23.4%
12.5%
12.5%
2.63

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
55.1%
18.4%
18.4%
6.1%
2.0%
1.82

Каолин АД
26.1%
36.2%
13.0%
18.8%
5.8%
2.42

Капман Грийн Енерджи Фонд АД
58.7%
21.7%
6.5%
4.3%
8.7%
1.83

Каучук АД
67.4%
17.4%
6.5%
0.0%
8.7%
1.65

КРЗ Одесос АД
36.4%
21.8%
16.4%
16.4%
9.1%
2.40

Ломско пиво АД
44.6%
26.8%
7.1%
12.5%
8.9%
2.14

М+С хидравлик АД
10.6%
9.1%
21.2%
30.3%
28.8%
3.58

Марицатекс АД
56.8%
20.5%
13.6%
2.3%
6.8%
1.82

Меком АД
89.1%
6.3%
0.0%
4.7%
0.0%
1.20

Монбат АД
12.1%
16.7%
24.2%
28.8%
18.2%
3.24

Неохим АД
11.7%
18.3%
26.7%
36.7%
6.7%
3.08

Параходство Българско речно плаване АД
37.0%
22.2%
24.1%
11.1%
5.6%
2.26

Петрол АД
64.7%
19.1%
10.3%
4.4%
1.5%
1.59

Проучване и добив на нефт и газ АД
32.8%
35.9%
18.8%
3.1%
9.4%
2.20

Св Св. Константин и Елена Холдинг АД
41.5%
35.8%
13.2%
1.9%
7.5%
1.98

Синергон Холдинг АД
33.3%
33.3%
12.7%
6.3%
14.3%
2.35

Соларпро холдинг АД
56.0%
18.0%
14.0%
6.0%
6.0%
1.88

Софарма АД
6.9%
9.7%
23.6%
27.8%
31.9%
3.68

Софарма имоти АДСИЦ
19.6%
23.5%
19.6%
21.6%
15.7%
2.90

Софарма Трейдинг АД
12.5%
4.7%
21.9%
31.3%
29.7%
3.61

София Комерс - Заложни къщи
12.1%
10.3%
19.0%
32.8%
25.9%
3.50

Спарки Елтос АД
32.2%
30.5%
22.0%
6.8%
8.5%
2.29

Спиди АД
32.0%
26.0%
24.0%
8.0%
10.0%
2.38

Стара планина Холд АД
12.3%
15.4%
20.0%
32.3%
20.0%
3.32

ТБ БАКБ АД
29.8%
24.6%
19.3%
19.3%
7.0%
2.49

ТБ Корпоративна търговска банка АД
36.7%
18.3%
16.7%
16.7%
11.7%
2.48

ТБ Първа Инвестиционна Банка
28.8%
28.8%
19.7%
16.7%
6.1%
2.42

ТБ Централна кооперативна банка АД
33.3%
27.8%
16.7%
8.3%
13.9%
2.42

ТК-ХОЛД АД
64.4%
15.6%
8.9%
0.0%
11.1%
1.78

Тодоров АД
68.5%
20.4%
3.7%
1.9%
5.6%
1.56

Топливо АД
43.3%
23.3%
16.7%
5.0%
11.7%
2.18

Трейс Груп Холд АД
19.0%
22.2%
34.9%
15.9%
7.9%
2.71

Унифарм АД
28.0%
16.0%
32.0%
14.0%
10.0%
2.62

Фаворит Холд АД
40.0%
22.2%
24.4%
6.7%
6.7%
2.18

Фазерлес АД
16.9%
8.5%
23.7%
32.2%
18.6%
3.27

ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
12.9%
19.4%
33.9%
19.4%
14.5%
3.03

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ
34.8%
28.3%
30.4%
2.2%
4.3%
2.13

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
15.5%
17.2%
24.1%
25.9%
17.2%
3.12

Фонд имоти АДСИЦ
69.6%
14.3%
16.1%
0.0%
0.0%
1.46

Формопласт АД
52.2%
26.1%
8.7%
4.3%
8.7%
1.91

Хидравлични елементи и системи АД
14.5%
8.1%
30.6%
30.6%
16.1%
3.26

Химимпорт АД
28.6%
31.4%
12.9%
12.9%
14.3%
2.53

Холдинг Варна AД
49.1%
23.6%
9.1%
3.6%
14.5%
2.11

Холдинг Пътища АД
81.4%
6.8%
1.7%
1.7%
8.5%
1.49

ЧЕЗ Разпределение България АД
6.3%
17.2%
23.4%
21.9%
31.3%
3.55

Юрий Гагарин АД
16.4%
23.0%
26.2%
23.0%
11.5%
2.90 Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.