сряда, 6 февруари 2013 г.

Очаквания за основните български акции 1Q 20131.       Търгували ли ли сте с български акции през последните 12 месеца?
Да
95.6%
Не
4.4%

2.       Притежавате ли български акции в момента?

Да
98.5%
Не
1.5%

3.       Как се самооценявате за предстоящата търговия на БФБ до края на годината?

Бик
80.9%
Мечка
5.9%
Не знам
13.2%

4.       Как оценявате акциите на основните български АДСИЦ? - подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца

Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение

Адванс Терафонд АДСИЦ
4.1%
8.2%
49.0%
26.5%
8.2%
4.1%

Булленд инвестмънтс АДСИЦ
4.3%
23.4%
46.8%
10.6%
4.3%
10.6%

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
10.6%
31.9%
38.3%
8.5%
0.0%
10.6%

Фонд имоти АДСИЦ
17.8%
20.0%
17.8%
11.1%
8.9%
24.4%

ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
10.6%
31.9%
29.8%
4.3%
8.5%
14.9%

Агро Финанс АДСИЦ
2.2%
4.3%
41.3%
19.6%
10.9%
21.7%

Актив Пропъртис АДСИЦ
4.8%
19.0%
35.7%
9.5%
7.1%
23.8%

Софарма имоти АДСИЦ
4.5%
13.6%
38.6%
11.4%
11.4%
20.5%

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
2.3%
6.8%
34.1%
15.9%
18.2%
22.7%


5.       Промени ли се инвестиционната Ви стратегия от спрямо миналата година?
Да, станах по-консервативен
9.3%
Да, започнах да рискувам повече
48.1%
Да, престанах да купувам акции и имам предимно депозити
1.9%
Не, аз следвам дългосрочна спестовна стратегия
22.2%
Не, аз продължавам да търся стратегията си
11.1%
Не знам
7.4%

6.       Как оценявате основните български обикновени акции? - подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца

Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение

Албена АД
10.8%
37.8%
24.3%
2.7%
5.4%
18.9%

Албена Инвест Холдинг АД
11.1%
25.0%
36.1%
2.8%
2.8%
22.2%

Алкомет АД
10.5%
31.6%
34.2%
7.9%
0.0%
15.8%

Билборд АД
13.5%
40.5%
13.5%
16.2%
2.7%
13.5%

Биовет АД
13.9%
44.4%
25.0%
5.6%
2.8%
8.3%

Булгартабак - холдинг АД
5.6%
8.3%
27.8%
27.8%
16.7%
13.9%

БФБ-София АД
16.2%
24.3%
35.1%
13.5%
0.0%
10.8%

Българска роза-Севтополис АД
14.3%
22.9%
28.6%
20.0%
2.9%
11.4%

Доверие Обединен Холдинг АД
8.1%
32.4%
24.3%
16.2%
2.7%
16.2%

Еврохолд България АД
13.9%
41.7%
16.7%
19.4%
0.0%
8.3%

ЕМКА АД
17.6%
35.3%
20.6%
8.8%
2.9%
14.7%

Енемона АД
8.6%
25.7%
14.3%
22.9%
14.3%
14.3%

Енерго-Про Мрежи АД
8.6%
22.9%
31.4%
17.1%
0.0%
20.0%

Енерго-Про Продажби АД
10.8%
21.6%
32.4%
16.2%
0.0%
18.9%

ЗД Евроинс АД
25.0%
25.0%
22.2%
11.1%
2.8%
13.9%

Зърнени Храни България АД
28.2%
28.2%
15.4%
7.7%
10.3%
10.3%

Индустриален Капитал Холдинг АД
8.1%
29.7%
32.4%
5.4%
2.7%
21.6%

Индустриален Холдинг България АД
19.4%
36.1%
22.2%
2.8%
2.8%
16.7%

Каолин АД
7.7%
35.9%
35.9%
10.3%
7.7%
2.6%

М+С хидравлик АД
17.1%
22.9%
51.4%
2.9%
5.7%
0.0%

Монбат АД
11.1%
30.6%
41.7%
16.7%
0.0%
0.0%

Неохим АД
11.4%
22.9%
31.4%
22.9%
2.9%
8.6%

Петрол АД
5.6%
16.7%
19.4%
19.4%
16.7%
22.2%

Проучване и добив на нефт и газ АД
17.1%
28.6%
17.1%
14.3%
8.6%
14.3%

Синергон Холдинг АД
24.3%
18.9%
27.0%
8.1%
8.1%
13.5%

Софарма АД
28.9%
28.9%
26.3%
7.9%
5.3%
2.6%

Софарма Трейдинг АД
17.1%
31.4%
25.7%
5.7%
8.6%
11.4%

София Комерс – Заложни къщи АД
5.7%
11.4%
48.6%
5.7%
8.6%
20.0%

Спарки Елтос АД
8.6%
28.6%
25.7%
11.4%
2.9%
22.9%

Стара планина Холд АД
12.8%
41.0%
35.9%
0.0%
2.6%
7.7%

ТБ Корпоративна търговска банка АД
7.9%
18.4%
28.9%
31.6%
7.9%
5.3%

ТБ Първа Инвестиционна Банка
21.1%
36.8%
28.9%
10.5%
2.6%
0.0%

ТБ Централна кооперативна банка АД
36.6%
24.4%
22.0%
9.8%
7.3%
0.0%

Топливо АД
18.9%
32.4%
21.6%
5.4%
8.1%
13.5%

Трейс Груп Холд АД
28.9%
26.3%
23.7%
10.5%
2.6%
7.9%

Химимпорт АД
32.4%
35.1%
16.2%
5.4%
8.1%
2.7%

ЧЕЗ Разпределение България АД
18.9%
27.0%
27.0%
10.8%
0.0%
16.2%


 Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар