понеделник, 29 октомври 2012 г.

ЧЕЗ1.       Ще участвате ли в търговете за акциите на ЧЕЗ Електро?
Да
31.9%
Не
42.6%
Не знам
25.5%

2.       Очаквате ли голям инвеститор или мажоритарният собственик да изкупи основната част от предлаганите акции?
Да
78.7%
Не
10.6%
Не знам
10.6%

3.       Каква е според Вас вероятността цялото количество акции да бъде изкупено в първия ден на предлагането на акциите?
100 %
12.8%
90 %
36.2%
80 %
4.3%
70 %
12.8%
60 %
4.3%
50 %
6.4%
40 %
2.1%
30 %
4.3%
20 %
2.1%
10 %
4.3%
0 %
10.6%

4.       Очаквате ли някоя от двете компании да даде дивидент в следващите 3 години?
Да
23.4%
Не
53.2%
Не знам
23.4%

5.       Очаквате ли отписване от публичност в случай че мажориталният собственик придобие голяма част от предлаганите акции?
Да
84.1%
Не
9.1%
Не знам
6.8%

6.       Какво изменение очаквате за борсовата цена в края на 2013 година спрямо началната търгова, ако ЧЕЗ Електро България АД остане публична?
да се понижи с 50 %
0.0%
да се понижи с 40 %
0.0%
да се понижи с 30 %
9.1%
да се понижи с 20 %
4.5%
да се понижи с 10 %
2.3%
да остане без промяна
4.5%
да се повиши с 10 %
18.2%
да се повиши с 20 %
31.8%
да се повиши с 30 %
13.6%
да се повиши с 40 %
4.5%
да се повиши с 50 %
6.8%
да се повиши с 60 %
0.0%
да се повиши с 70 %
0.0%
да се повиши с 80 %
4.5%
да се повиши с 100 %
0.0%

7.       Какво изменение очаквате за борсовата цена в края на 2013 година спрямо началната търгова, ако ЧЕЗ Разпределение България АД остане публична?
да се понижи с 50 %
0.0%
да се понижи с 40 %
2.3%
да се понижи с 30 %
9.1%
да се понижи с 20 %
9.1%
да се понижи с 10 %
2.3%
да остане без промяна
13.6%
да се повиши с 10 %
18.2%
да се повиши с 20 %
18.2%
да се повиши с 30 %
9.1%
да се повиши с 40 %
9.1%
да се повиши с 50 %
6.8%
да се повиши с 60 %
0.0%
да се повиши с 70 %
0.0%
да се повиши с 80 %
2.3%
да се повиши с 100 %
0.0%

8.       Какъв тип поръчки ако бихте участвали в аукциона бихте подали?
Лимитирани
40.9%
Пазарни
43.2%
Не знам
15.9%

9.       Каква ще бъде според Вас минималната цена на изпълнение на поръчките купува на акциите на ЧЕЗ Електро България АД в първия ден на предлагането им на БФБ?
минималната цена
7.0%
1 % над минималната цена
2.3%
2 % над минималната цена
2.3%
3 % над минималната цена
2.3%
4 % над минималната цена
2.3%
5 % над минималната цена
20.9%
7.5 % над минималната цена
0.0%
10 % над минималната цена
20.9%
12.5 % над минималната цена
4.7%
15 % над минималната цена
11.6%
17,5 % над минималната цена
2.3%
20 % над минималната цена
14.0%
25 % над минималната цена
7.0%
30 % над минималната цена
2.3%
40 % над минималната цена
0.0%
50 % над минималната цена
0.0%
60 % над минималната цена
0.0%
70 % над минималната цена
0.0%
80 % над минималната цена
0.0%
90 % над минималната цена
0.0%
100 % над минималната цена
0.0%

10.   Каква ще бъде според Вас минималната цена на изпълнение на поръчките купува на акциите на ЧЕЗ Разпределение България АД в първия ден на предлагането им на БФБ?
минималната цена
4.9%
1 % над минималната цена
2.4%
2 % над минималната цена
2.4%
3 % над минималната цена
4.9%
4 % над минималната цена
0.0%
5 % над минималната цена
14.6%
7.5 % над минималната цена
2.4%
10 % над минималната цена
14.6%
12.5 % над минималната цена
4.9%
15 % над минималната цена
22.0%
17,5 % над минималната цена
4.9%
20 % над минималната цена
12.2%
25 % над минималната цена
7.3%
30 % над минималната цена
2.4%
40 % над минималната цена
0.0%
50 % над минималната цена
0.0%
60 % над минималната цена
0.0%
70 % над минималната цена
0.0%
80 % над минималната цена
0.0%
90 % над минималната цена
0.0%
100 % над минималната цена
0.0%