понеделник, 26 ноември 2012 г.

Ликвидност на БФБ и финаносови инструменти върху индексите.1.       Кой от индексите на БФБ е най - обективен измерител на състоянието на българския фондов пазар?
SOFIX
22.4%
BGTR30
50.0%
BG40
13.8%
не знам
13.8%
2.       Трябва ли да е разрешено търгуването на маржин и на късо на всички индекси на БФБ?
Да
81.0%
Не
10.3%
Не знам
8.6%
3.       Ако имаше търгуваеми фючерсни индекси на БФБ кои от тях бихте търгували?
SOFIX
42.1%
BGTR30
47.4%
BG40
21.1%
не бих търгувал български индекс
24.6%
4.       Ако имаше възможност за търгуване на опции върху индексите на БФБ кои от тях бихте търгували?
SOFIX
44.6%
BGTR30
50.0%
BG40
21.4%
не бих търгувал български индекс
23.2%
5.       На кои фондови пазари сте търгували през последните 12 месеца?
само на БФБ
62.5%
само на европейските борси без БФБ
0.0%
само на глобалните борси
0.0%
на БФБ и на европейските борси
7.1%
на БФБ, на европейските и на глобалните борси
19.6%
на БФБ и на глобалните борси
8.9%
само на европейските и глобалните борси
1.8%
6.       Ако сте намалили или спряли търгуването на БФБ в последните 12 месеца и сте започнали да търгувате на други борси кои фактори Ви повлияха
липсата на качествени компании на БФБ
24.4%
липсата на ликвидност на БФБ
51.2%
липсата на качествен контрол над емитентите на БФБ
46.3%
липсата на финансови инструменти за ливъридж на БФБ
17.1%
друго
22.0%
7.       Как се самооценявате за предстоящата търговия на БФБ до края на годината?
Бик
58.2%
Мечка
20.0%
Не знам
21.8%
8.       Кои от ограничителните условия една акция да бъде разрешена за къса търговия или маржин са действително нужни? Къси продажби и маржин сделки може да се сключват с емисии, които за последните 20 сесии отговарят на следните условия :
С тях са сключвани сделки на регулирания пазар най-малко през 15 сесии;
38.2%
Минималният среднодневен обем от финансови инструменти, с които са сключени сделки на регулирания пазар, е не по-малко от 5000 броя;
36.4%
Среднодневният брой сключени сделки на регулирания пазар е не по-малко от 30;
36.4%
Произведението от броя финансови инструменти от дадена емисия и цената на затваряне за последния ден на търговия с този финансов инструмент на регулирания пазар е не по-малко от 20 000 000 лв.
25.5%
Свободно търгуемият обем (free-float) трябва да бъде не по-малко от 15% от емисията
60.0%
9.       Нужно ли е да съществува правилото за ЪпТик при късите продажби в България? Правилото за Ъп Тик на някои пазари забранява продажбите на късо докато цените на съответния инструмент се понижават. Къса продажба е възможна единствено когато цената се е покачила на горе спрямо предпоследната сделка дори с една стотна от цената /един Тик/
Да
31.5%
Не
46.3%
Не знам
22.2%
10.   Не възможността да се продава късо винаги на цена по-ниска от цената на отваряне на търговията за деня, Българският вариант на правилото за ЪпТик , е
Необходима защита на инвеститорите на пазара
22.2%
Грешка в наредбата, която трябва да се премахне
44.4%
Не знам
33.3%

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Пазарен ветропоказател 4Q 20121.       Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?
до 100 %
34.0%
до 75 %
22.3%
до 50 %
20.2%
до 25 %
8.5%
до 10 %
5.3%
не бих вложил
9.6%
2.       Над или под очакванията ви са резултатите на публичните дружества за последното тримесечие?
Над
10.6%
В унисон с очакванията
64.9%
Под
18.1%
Не мога да преценя
6.4%
3.       Сега на БФБ е време за
Покупка на акции
61.7%
Продажба на акции
3.2%
Репо
2.1%
Маржин покупки
1.1%
Къси продажби
3.2%
Изчакване
25.5%
Не мога да преценя
3.2%
4.       Какъв дял от активите Ви е финансиран с кредити?
Над 50%
10.6%
Между 25 и 50%
2.1%
Под 25%
9.6%
Не използвам кредити
77.7%
5.       В какво предпочитате да инвестирате сега?
Депозит
14.3%
Облигации
0.0%
Ценни метали
0.0%
Недвижима собственост
5.5%
Земя
3.3%
Акции на растящи компании
35.2%
Акции на дивидентски компании
41.8%
6.       Какви очаквате да са следващите тримесечните отчети на компаниите на БФБ-София?
по добри от предходните
22.8%
по лоши предходните
22.8%
същите
52.2%
нямам мнение
2.2%
7.       Видяхме ли дъното на СОФИКС?
Не, има още надолу
20.7%
Да, подминахме го
63.0%
Не знам
16.3%
8.       Ще повлияе ли данъкът върху лихвите на депозитите на търговията на акции на БФБ?
Ще повлияе позитивно
30.4%
Ще повлияе негативно
6.5%
Няма да се отрази на търговията
59.8%
Не знам
3.3%
9.       В коя фаза се намира БФБ?
Ледников период
53.8%
Начало на нов инвестиционен Бум
35.2%
Прегряване
0.0%
Спадащ пазар
11.0%
10.    Кои компании от BGTR30 няма да дадат дивидент през следващата година?
Агро финанс АДСИЦ
10.8%
Адванс Терафонд АДСИЦ
2.7%
Албена АД
16.2%
Благоевград-БТ АД
37.8%
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
35.1%
Булгартабак - холдинг АД
35.1%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.4%
Българска фондова борса – София АД
28.4%
Доверие Обединен Холдинг АД
58.1%
Еврохолд България АД
73.0%
Енемона АД
62.2%
Енергони АД
73.0%
Индустриален Холдинг България АД
62.2%
Каолин АД
13.5%
М+С хидравлик АД
2.7%
Монбат АД
10.8%
Неохим АД
41.9%
Сила Холдинг АД
60.8%
Синергон Холдинг АД
68.9%
Софарма АД
5.4%
Софарма Трейдинг АД
5.4%
Стара планина Холд АД
4.1%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
52.7%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
81.1%
ТБ Централна кооперативна банка АД
82.4%
Трейс груп холд АД
41.9%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
6.8%
Химимпорт АД
66.2%
Химснаб България АД (ЕМПИ АД)
71.6%
Холдинг Варна АД
74.3%