сряда, 5 декември 2012 г.

Очаквания за основните български акции 4Q 20121.       Търгували ли ли сте с български акции през последните 12 месеца?
Да
93.6%
Не
6.4%
2.       Притежавате ли български акции в момента?
Да
98.9%
Не
1.1%
3.       Как се самооценявате за предстоящата търговия на БФБ до края на годината?
Бик
48.4%
Мечка
28.0%
Не знам
23.7%
4.       Промени ли се инвестиционната Ви стратегия след краха на фондовия пазар?
Да, станах по-консервативен
54.0%
Да, започнах да рискувам повече
13.8%
Да, престанах да купувам акции и имам предимно депозити
0.0%
Не, аз следвам дългосрочна спестовна стратегия
13.8%
Не, аз продължавам да търся стратегията си
13.8%
Не знам
4.6%
5.       Как оценявате акциите на основните български АДСИЦ? - подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца

Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Адванс Терафонд АДСИЦ
1.2%
21.4%
31.0%
26.2%
11.9%
8.3%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.2%
20.5%
26.5%
28.9%
7.2%
15.7%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
6.0%
27.4%
29.8%
20.2%
4.8%
11.9%
Фонд имоти АДСИЦ
2.5%
9.9%
32.1%
22.2%
14.8%
18.5%
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
12.3%
34.6%
21.0%
8.6%
11.1%
12.3%
Агро Финанс АДСИЦ
0.0%
7.6%
35.4%
26.6%
8.9%
21.5%
Актив Пропъртис АДСИЦ
3.9%
16.9%
22.1%
20.8%
5.2%
31.2%
Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ
0.0%
1.3%
18.2%
19.5%
19.5%
41.6%
Софарма имоти АДСИЦ
0.0%
12.8%
29.5%
26.9%
6.4%
24.4%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
1.3%
3.9%
19.7%
25.0%
11.8%
38.2%

6.       Как оценявате основните български обикновени акции? - подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца

Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Албена АД
2.8%
25.4%
31.0%
19.7%
2.8%
18.3%
Албена Инвест Холдинг АД
5.6%
22.2%
27.8%
20.8%
4.2%
19.4%
Билборд АД
5.5%
17.8%
21.9%
24.7%
5.5%
24.7%
Биовет АД
9.7%
27.8%
20.8%
19.4%
5.6%
16.7%
Булгартабак - холдинг АД
0.0%
6.6%
38.2%
31.6%
9.2%
14.5%
БФБ-София АД
10.5%
18.4%
19.7%
26.3%
7.9%
17.1%
Българска роза-Севтополис АД
8.2%
26.0%
27.4%
19.2%
2.7%
16.4%
Доверие Обединен Холдинг АД
11.3%
29.6%
14.1%
25.4%
4.2%
15.5%
Еврохолд България АД
6.6%
32.9%
13.2%
27.6%
5.3%
14.5%
Енемона АД
4.1%
13.7%
15.1%
31.5%
19.2%
16.4%
Енергони АД
1.4%
1.4%
2.8%
22.2%
50.0%
22.2%
Енерго-Про Мрежи АД
9.6%
30.1%
20.5%
21.9%
1.4%
16.4%
Енерго-Про Продажби АД
5.6%
29.2%
20.8%
25.0%
2.8%
16.7%
ЗД Евроинс АД
15.3%
29.2%
11.1%
19.4%
8.3%
16.7%
Зърнени Храни България АД
15.6%
26.0%
16.9%
22.1%
6.5%
13.0%
Индустриален Капитал Холдинг АД
8.3%
16.7%
23.6%
16.7%
8.3%
26.4%
Индустриален Холдинг България АД
8.3%
25.0%
20.8%
16.7%
5.6%
23.6%
Каолин АД
5.5%
26.0%
23.3%
28.8%
4.1%
12.3%
М+С хидравлик АД
5.5%
39.7%
26.0%
11.0%
2.7%
15.1%
Монбат АД
2.7%
17.8%
30.1%
28.8%
6.8%
13.7%
Неохим АД
5.7%
22.9%
28.6%
21.4%
5.7%
15.7%
Петрол АД
4.3%
10.0%
20.0%
35.7%
12.9%
17.1%
Синергон Холдинг АД
26.0%
21.9%
21.9%
5.5%
8.2%
16.4%
Софарма АД
13.3%
40.0%
16.0%
21.3%
1.3%
8.0%
Софарма Трейдинг АД
12.9%
32.9%
22.9%
18.6%
2.9%
10.0%
София Комерс – Заложни къщи АД
1.4%
23.9%
32.4%
11.3%
8.5%
22.5%
Спарки Елтос АД
11.4%
15.7%
20.0%
21.4%
10.0%
21.4%
Стара планина Холд АД
5.5%
30.1%
27.4%
15.1%
4.1%
17.8%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
4.2%
18.3%
16.9%
38.0%
8.5%
14.1%
ТБ Първа Инвестиционна Банка
14.7%
21.3%
20.0%
28.0%
9.3%
6.7%
ТБ Централна кооперативна банка АД
33.3%
23.1%
12.8%
16.7%
6.4%
7.7%
Трейс Груп Холд АД
12.9%
22.9%
22.9%
21.4%
7.1%
12.9%
Химимпорт АД
37.2%
25.6%
10.3%
12.8%
7.7%
6.4%
ЧЕЗ Разпределение България АД
9.7%
37.5%
22.2%
6.9%
2.8%
20.8%

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.