петък, 15 март 2013 г.

Основи на Доверието1.        Оценете по петобалната система следните твърденията по отношение на доверието на миноритарните акционери към мажоритаря "Доверие се печели когато : "


Не е вярно /1/
Почти не вярно /2/
Неутрално /3/
Почти вярно /4/
Вярно /5/
Rating
Average

след всяко публикуване на тримесечни данни да може журналисти и инвеститори да задават въпроси към мениджмънта
1.9%
1.9%
17.0%
11.3%
67.9%
4.42

компанията разпределя дивидент
5.5%
9.1%
23.6%
21.8%
40.0%
3.82

има предвидима дивидентска политика
5.5%
1.8%
3.6%
32.7%
56.4%
4.33

има прозрачност при извършване на дейността
1.8%
5.5%
1.8%
9.1%
81.8%
4.64

има честа комуникация на мениджмънта с останалите акционери
1.8%
5.4%
7.1%
26.8%
58.9%
4.36

публично дадени в проспекти и интервюта обещания се спазват
1.8%
1.8%
1.8%
25.0%
69.6%
4.59

има месечни справки за дейността на компанията
7.4%
3.7%
11.1%
25.9%
51.9%
4.11

публичност на възнагражденията на ключовите мениджери
7.3%
3.6%
14.5%
27.3%
47.3%
4.04

има предварителна информация на коя дата и час ще се публикува отчет
9.1%
1.8%
12.7%
30.9%
45.5%
4.02

2.        Оценете по петобалната система следните твърденията по отношение на доверието на миноритарните акционери към мажоритаря "Доверие се губи когато : "

Не е вярно /1/
Почти не вярно /2/
Неутрално /3/
Почти вярно /4/
Вярно /5/
Rating
Average
Rating
Count
когато компанията не споделя печалбата от дейността
6.3%
2.1%
16.7%
22.9%
52.1%
4.13

няма регулярна информация за бизнеса
0.0%
2.1%
8.3%
16.7%
72.9%
4.60

има неясни и непублични счетоводни сделки със свързани или близки компании на мажоритарните собственици
0.0%
2.1%
2.1%
14.6%
81.3%
4.75

има сделки с акциите на компанията между самата компания и основния собственик на непрозрачен и непазарен принцип
0.0%
2.1%
4.2%
12.5%
81.3%
4.73

обратното изкупуване на акции не използва аукциония принцип
0.0%
4.2%
31.3%
33.3%
31.3%
3.92

увеличава се капитала на цена на акция далеч от пазарната
4.3%
2.1%
14.9%
29.8%
48.9%
4.17

сложна холдингова структура на компанията
2.1%
8.5%
34.0%
34.0%
21.3%
3.64Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.