четвъртък, 14 февруари 2013 г.

Доверие в мажоритарите 1Q 20131.        По петобалната система как оценявате Вашето доверие в мажоритарните собственици и мениджери на следните компании от индекса BGTR30


Високо доверие /5/
Имам някакво доверие /4/
Неутрално /3/
Имам известно недоверие /2/
Нямам доверие /1/
Rating
Average

Агро финанс АДСИЦ
3.9%
15.7%
54.9%
15.7%
9.8%
2.88

Адванс Терафонд АДСИЦ
48.3%
29.3%
19.0%
0.0%
3.4%
4.19

Албена АД
3.6%
45.5%
23.6%
25.5%
1.8%
3.24

Албена Инвест Холдинг АД
5.5%
38.2%
32.7%
18.2%
5.5%
3.20

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
0.0%
5.9%
45.1%
13.7%
35.3%
2.22

Булгартабак - холдинг АД
5.3%
21.1%
26.3%
19.3%
28.1%
2.56

Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3.8%
20.8%
49.1%
11.3%
15.1%
2.87

Българска фондова борса – София АД
10.3%
22.4%
43.1%
15.5%
8.6%
3.10

Доверие Обединен Холдинг АД
3.4%
16.9%
25.4%
39.0%
15.3%
2.54

Еврохолд България АД
0.0%
27.6%
15.5%
37.9%
19.0%
2.52

ЕМПИ АД
0.0%
1.9%
38.5%
21.2%
38.5%
2.04

Енемона АД
5.1%
3.4%
16.9%
35.6%
39.0%
2.00

Енергони АД
0.0%
1.8%
3.6%
7.3%
87.3%
1.20

Индустриален Холдинг България АД
6.7%
13.3%
36.7%
31.7%
11.7%
2.72

Каолин АД
9.5%
25.4%
41.3%
15.9%
7.9%
3.13

М+С хидравлик АД
38.3%
38.3%
16.7%
3.3%
3.3%
4.05

Монбат АД
38.7%
27.4%
21.0%
11.3%
1.6%
3.90

Неохим АД
1.7%
22.4%
39.7%
25.9%
10.3%
2.79

Сила Холдинг АД
0.0%
3.8%
30.8%
21.2%
44.2%
1.94

Синергон Холдинг АД
1.7%
1.7%
20.3%
32.2%
44.1%
1.85

Софарма АД
9.5%
36.5%
22.2%
19.0%
12.7%
3.11

Софарма Трейдинг АД
15.3%
32.2%
20.3%
23.7%
8.5%
3.22

Стара планина Холд АД
38.3%
35.0%
18.3%
5.0%
3.3%
4.00

ТБ Корпоративна търговска банка АД
5.1%
33.9%
30.5%
20.3%
10.2%
3.03

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
4.8%
29.0%
27.4%
22.6%
16.1%
2.84

ТБ Централна кооперативна банка АД
4.7%
18.8%
26.6%
23.4%
26.6%
2.52

Трейс груп холд АД
9.7%
30.6%
33.9%
16.1%
9.7%
3.15

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
22.8%
40.4%
22.8%
3.5%
10.5%
3.61

Химимпорт АД
4.6%
13.8%
26.2%
18.5%
36.9%
2.31

Холдинг Варна АД
0.0%
7.4%
25.9%
18.5%
48.1%
1.93


Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.