вторник, 5 февруари 2013 г.

Пени Стокс на БФБ за 1Q 20131.       Търгувате ли с Пени Стокс на БФБ? / акции търгувани в диапазона 0 - 30 ст за акция/
Да
61.4%
Не
38.6%

2.       Ако ще купите Пени Стокс ще го направите заради
Ниската цена
8.6%
Високата очаквана доходност от цената
46.6%
Високата волатилност
22.4%
Потенциално бъдещо придобиване от нов мажоритарен собственик
3.4%
По висока ликвидационна стойност от текущата цена
12.1%
Не бих купил при никакви условия
6.9%

3.       Кои от следните акции, търгувани в диапазона 0 - 30 ст, очаквате да поскъпнат за период от една година?
Актив Пропъртис АДСИЦ
32.7%
Арома Риъл Естейт АД
14.5%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
7.3%
Декотекс АД
7.3%
Деспред АД
0.0%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
1.8%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3.6%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
7.3%
Меком АД
20.0%
Мостстрой АД
3.6%
Оловно цинков комплекс АД
7.3%
САФ Магелан АД
7.3%
Тодоров АД
14.5%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
50.9%
Фонд имоти АДСИЦ
45.5%
ХД Пътища АД
21.8%
Химко АД
7.3%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
3.6%

4.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 0 - 30 ст, очаквате да фалират в следващия период от една година?
Актив Пропъртис АДСИЦ
2.0%
Арома Риъл Естейт АД
3.9%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
9.8%
Декотекс АД
15.7%
Деспред АД
7.8%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
29.4%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
11.8%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
7.8%
Меком АД
64.7%
Мостстрой АД
60.8%
Оловно цинков комплекс АД
66.7%
САФ Магелан АД
5.9%
Тодоров АД
5.9%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
2.0%
Фонд имоти АДСИЦ
15.7%
ХД Пътища АД
37.3%
Химко АД
51.0%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
5.9%

5.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40 ст - 1 лев, очаквате да започнат да се търгуват в диапазона 0 - 30 ст в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
6.0%
Адванс Екуити Холдинг АД
6.0%
Арома АД
14.0%
Билборд АД
18.0%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
2.0%
Българска захар АД
2.0%
Доверие Обединен Холдинг АД
6.0%
Еврохолд АД
6.0%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
4.0%
Енергони АД
54.0%
ЗД Евро инс АД
6.0%
Златен лев Холдинг АД
8.0%
Зърнени Храни България АД
22.0%
Индустриален Холдинг България АД
2.0%
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
2.0%
Ломско пиво АД
14.0%
Параходство Българско речно плаване АД
0.0%
Парк АДСИЦ
18.0%
Полимери АД
54.0%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
6.0%
Свилоза АД
12.0%
Синергон Холдинг АД
10.0%
Соларпро холдинг АД
24.0%
Спарки Елтос АД
20.0%
ТБ Централна кооперативна банка АД
6.0%
Уеб Медия Груп АД
22.0%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
8.0%

6.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40 ст - 1 лев, очаквате да започнат да се търгуват твърдо над номиналната стойност 1 лев в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
2.0%
Адванс Екуити Холдинг АД
10.2%
Арома АД
6.1%
Билборд АД
14.3%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
32.7%
Българска захар АД
2.0%
Доверие Обединен Холдинг АД
30.6%
Еврохолд АД
42.9%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
2.0%
Енергони АД
4.1%
ЗД Евро инс АД
36.7%
Златен лев Холдинг АД
4.1%
Зърнени Храни България АД
14.3%
Индустриален Холдинг България АД
20.4%
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
2.0%
Ломско пиво АД
8.2%
Параходство Българско речно плаване АД
12.2%
Парк АДСИЦ
0.0%
Полимери АД
0.0%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
0.0%
Свилоза АД
14.3%
Синергон Холдинг АД
42.9%
Соларпро холдинг АД
0.0%
Спарки Елтос АД
6.1%
ТБ Централна кооперативна банка АД
51.0%
Уеб Медия Груп АД
2.0%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
16.3%

7.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40ст - 1 лев, очаквате да фалират в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
2.4%
Адванс Екуити Холдинг АД
4.8%
Арома АД
7.1%
Билборд АД
0.0%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
2.4%
Българска захар АД
4.8%
Доверие Обединен Холдинг АД
0.0%
Еврохолд АД
2.4%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
4.8%
Енергони АД
42.9%
ЗД Евро инс АД
2.4%
Златен лев Холдинг АД
2.4%
Зърнени Храни България АД
0.0%
Индустриален Холдинг България АД
2.4%
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
0.0%
Ломско пиво АД
4.8%
Параходство Българско речно плаване АД
0.0%
Парк АДСИЦ
4.8%
Полимери АД
57.1%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
4.8%
Свилоза АД
2.4%
Синергон Холдинг АД
0.0%
Соларпро холдинг АД
7.1%
Спарки Елтос АД
0.0%
ТБ Централна кооперативна банка АД
0.0%
Уеб Медия Груп АД
14.3%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
4.8%

8.       Кои акции имат най- голям шанс да направят поскъпване от 100 % за следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
2.1%
Адванс Екуити Холдинг АД
4.3%
Актив Пропъртис АДСИЦ
12.8%
Арома АД
8.5%
Арома Риъл Естейт АД
4.3%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
6.4%
Билборд АД
19.1%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
8.5%
Българска захар АД
0.0%
Декотекс АД
2.1%
Деспред АД
0.0%
Доверие Обединен Холдинг АД
14.9%
Еврохолд АД
6.4%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
0.0%
Енергони АД
0.0%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
2.1%
ЗД Евро инс АД
21.3%
Златен лев Холдинг АД
0.0%
Зърнени Храни България АД
36.2%
Индустриален Холдинг България АД
12.8%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
2.1%
Капман Грийн Енерджи Фонд АД
0.0%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
12.8%
Ломско пиво АД
17.0%
Меком АД
31.9%
Мостстрой АД
6.4%
Оловно цинков комплекс АД
12.8%
Параходство Българско речно плаване АД
14.9%
Парк АДСИЦ
2.1%
Полимери АД
0.0%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
0.0%
САФ Магелан АД
2.1%
Свилоза АД
8.5%
Синергон Холдинг АД
25.5%
Соларпро холдинг АД
2.1%
Спарки Елтос АД
10.6%
ТБ Централна кооперативна банка АД
40.4%
Тодоров АД
8.5%
Уеб Медия Груп АД
2.1%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
25.5%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
8.5%
Фонд имоти АДСИЦ
29.8%
ХД Пътища АД
19.1%
Химко АД
8.5%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
0.0%

Няма коментари:

Публикуване на коментар