понеделник, 10 септември 2012 г.

Очаквания за основните български акции 3Q 20121.       Търгували ли ли сте с български акции през последните 12 месеца?
Да
93.0%
Не
7.0%

2.       Притежавате ли български акции в момента?
Да
97.7%
Не
2.3%

3.       Как оценявате основните български обикновени акции? подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца


Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Химимпорт АД
48,5%
30,3%
3,0%
12,1%
3,0%
3,0%
Енемона АД
10,0%
10,0%
36,7%
13,3%
20,0%
10,0%
Софарма АД
21,9%
53,1%
18,8%
6,3%
0,0%
0,0%
ТБ Централна кооперативна банка АД
48,5%
42,4%
0,0%
6,1%
3,0%
0,0%
Меком АД
9,7%
19,4%
22,6%
19,4%
19,4%
9,7%
Трейс Груп Холд АД
10,0%
20,0%
40,0%
16,7%
3,3%
10,0%
Монбат АД
6,7%
10,0%
50,0%
16,7%
6,7%
10,0%
ТБ Първа Инвестиционна Банка
16,1%
29,0%
29,0%
16,1%
3,2%
6,5%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
10,0%
3,3%
36,7%
30,0%
10,0%
10,0%
Еврохолд България АД
12,9%
25,8%
35,5%
6,5%
6,5%
12,9%
Зърнени Храни България АД
31,3%
34,4%
12,5%
3,1%
9,4%
9,4%
Стара планина Холд АД
12,9%
25,8%
38,7%
6,5%
3,2%
12,9%
Оловно цинков комплекс АД
3,4%
3,4%
17,2%
13,8%
44,8%
17,2%
Каолин АД
9,7%
16,1%
48,4%
16,1%
3,2%
6,5%
Синергон Холдинг АД
10,3%
31,0%
31,0%
13,8%
3,4%
10,3%
Булгартабак - холдинг АД
3,4%
10,3%
51,7%
27,6%
0,0%
6,9%
М+С хидравлик АД
3,4%
41,4%
34,5%
17,2%
0,0%
3,4%
ЗД Евроинс АД
24,1%
27,6%
24,1%
6,9%
6,9%
10,3%
Софарма Трейдинг АД
16,7%
33,3%
36,7%
3,3%
3,3%
6,7%
Доверие Обединен Холдинг АД
10,3%
37,9%
20,7%
13,8%
0,0%
17,2%4.       Как оценявате акциите на основните български АДСИЦ? подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца

Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,2%
12,9%
41,9%
29,0%
12,9%
0,0%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ
0,0%
10,0%
56,7%
20,0%
10,0%
3,3%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
10,0%
10,0%
46,7%
26,7%
6,7%
0,0%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
0,0%
34,5%
48,3%
10,3%
3,4%
3,4%
Фонд имоти АДСИЦ
3,4%
27,6%
34,5%
17,2%
3,4%
13,8%
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
13,3%
40,0%
33,3%
6,7%
3,3%
3,3%
Агро Финанс АДСИЦ
0,0%
10,3%
55,2%
20,7%
0,0%
13,8%
Актив Пропъртис АДСИЦ
6,9%
34,5%
27,6%
6,9%
0,0%
24,1%
Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ
0,0%
0,0%
28,6%
14,3%
3,6%
53,6%
Софарма имоти АДСИЦ
0,0%
3,4%
44,8%
20,7%
3,4%
27,6%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,4%
0,0%
41,4%
17,2%
10,3%
27,6%


Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар