понеделник, 15 април 2013 г.

Очаквания за основните български акции 2Q 20131.        Търгували ли ли сте с български акции през последните 12 месеца?

Да
91.5%
Не
8.5%

2.        Притежавате ли български акции в момента?

Да
94.0%
Не
6.0%

3.        Как се самооценявате за предстоящата търговия на БФБ до края на годината?

Бик
57.3%
Мечка
18.3%
Не знам
24.4%

4.        На какъв СОФИКС ще продадете притежаваните от Вас български ации?

400
3.7%
450
4.9%
500
15.9%
550
4.9%
600
18.3%
700
7.3%
800
2.4%
900
4.9%
1000
12.2%
1250
4.9%
1500
3.7%
1750
0.0%
2000
8.5%
2250
1.2%
2500
2.4%
2750
0.0%
3000
4.9%

5.        Как оценявате акциите на основните български АДСИЦ?


Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Адванс Терафонд АДСИЦ
4.1%
23.3%
35.6%
27.4%
4.1%
5.5%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.5%
17.6%
35.3%
22.1%
4.4%
19.1%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
5.9%
26.5%
32.4%
13.2%
5.9%
16.2%
Фонд имоти АДСИЦ
4.5%
19.4%
23.9%
16.4%
10.4%
25.4%
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
10.3%
32.4%
20.6%
11.8%
7.4%
17.6%
Агро Финанс АДСИЦ
1.5%
9.2%
29.2%
30.8%
9.2%
20.0%
Актив Пропъртис АДСИЦ
4.6%
15.4%
23.1%
24.6%
4.6%
27.7%
Софарма имоти АДСИЦ
3.0%
4.5%
38.8%
23.9%
7.5%
22.4%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3.1%
9.4%
20.3%
26.6%
10.9%
29.7%

6.        Промени ли се инвестиционната Ви стратегия от спрямо миналата година?

Да, станах по-консервативен
23.4%
Да, започнах да рискувам повече
29.9%
Да, престанах да купувам акции и имам предимно депозити
5.2%
Не, аз следвам дългосрочна спестовна стратегия
20.8%
Не, аз продължавам да търся стратегията си
16.9%
Не знам
3.9%

7.        Как оценявате основните български обикновени акции? - подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месецаСилно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Албена АД
3.4%
20.3%
47.5%
18.6%
1.7%
8.5%
Албена Инвест Холдинг АД
5.3%
28.1%
35.1%
15.8%
1.8%
14.0%
Алкомет АД
5.4%
33.9%
30.4%
16.1%
3.6%
10.7%
Билборд АД
9.4%
20.8%
28.3%
22.6%
1.9%
17.0%
Биовет АД
12.7%
21.8%
25.5%
25.5%
1.8%
12.7%
Булгартабак - холдинг АД
3.7%
7.4%
29.6%
38.9%
9.3%
11.1%
БФБ-София АД
3.6%
23.6%
30.9%
27.3%
1.8%
12.7%
Българска роза-Севтополис АД
14.3%
28.6%
25.0%
17.9%
3.6%
10.7%
Доверие Обединен Холдинг АД
9.4%
32.1%
22.6%
18.9%
3.8%
13.2%
Еврохолд България АД
7.4%
37.0%
16.7%
22.2%
5.6%
11.1%
Елхим Искра АД
2.0%
29.4%
25.5%
19.6%
3.9%
19.6%
ЕМКА АД
5.7%
28.3%
20.8%
20.8%
3.8%
20.8%
Енемона АД
3.8%
7.5%
26.4%
34.0%
11.3%
17.0%
Енерго-Про Мрежи АД
9.4%
20.8%
18.9%
22.6%
3.8%
24.5%
Енерго-Про Продажби АД
9.6%
23.1%
17.3%
23.1%
3.8%
23.1%
ЗД Евроинс АД
14.8%
25.9%
24.1%
24.1%
3.7%
7.4%
Зърнени Храни България АД
14.3%
26.8%
16.1%
23.2%
14.3%
5.4%
Индустриален Капитал Холдинг АД
1.9%
17.0%
35.8%
22.6%
5.7%
17.0%
Индустриален Холдинг България АД
5.4%
25.0%
32.1%
16.1%
7.1%
14.3%
Каолин АД
3.6%
18.2%
47.3%
20.0%
3.6%
7.3%
М+С хидравлик АД
3.6%
38.2%
38.2%
10.9%
1.8%
7.3%
Монбат АД
5.7%
22.6%
39.6%
24.5%
1.9%
5.7%
Неохим АД
9.3%
27.8%
29.6%
20.4%
1.9%
11.1%
Петрол АД
2.1%
10.4%
31.3%
25.0%
12.5%
18.8%
Проучване и добив на нефт и газ АД
8.2%
16.3%
26.5%
24.5%
8.2%
16.3%
Синергон Холдинг АД
17.3%
25.0%
19.2%
17.3%
7.7%
13.5%
Софарма АД
10.5%
42.1%
22.8%
14.0%
7.0%
3.5%
Софарма Трейдинг АД
9.1%
20.0%
32.7%
20.0%
10.9%
7.3%
София Комерс - Заложни къщи
3.7%
13.0%
38.9%
20.4%
1.9%
22.2%
Спарки Елтос АД
4.4%
15.6%
17.8%
28.9%
6.7%
26.7%
Спиди АД
2.0%
8.0%
22.0%
28.0%
14.0%
26.0%
Стара планина Холд АД
5.6%
31.5%
48.1%
7.4%
0.0%
7.4%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
5.6%
5.6%
18.5%
33.3%
18.5%
18.5%
ТБ Първа Инвестиционна Банка
9.4%
30.2%
26.4%
20.8%
7.5%
5.7%
ТБ Централна кооперативна банка АД
18.2%
30.9%
20.0%
14.5%
10.9%
5.5%
Топливо АД
7.8%
19.6%
29.4%
19.6%
9.8%
13.7%
Трейс Груп Холд АД
8.0%
22.0%
26.0%
22.0%
8.0%
14.0%
Фазерлес АД
5.9%
15.7%
35.3%
19.6%
3.9%
19.6%
Химимпорт АД
21.1%
33.3%
19.3%
14.0%
7.0%
5.3%
ЧЕЗ Разпределение България АД
13.7%
27.5%
21.6%
11.8%
3.9%
21.6%

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.