петък, 31 август 2012 г.

Пазарен ветропоказател 2Q 20121.       Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?
до 100 %
16.7%
до 75 %
26.9%
до 50 %
25.6%
до 25 %
20.5%
до 10 %
6.4%
не бих вложил
3.8%

2.       Спрямо началото на годината в края на 2012 г. SOFIX ще се:
повиши с над 20%
21.8%
повиши с 10 до 20%
33.3%
повиши до 10 %
19.2%
остане без промяна
7.7%
понижи до 10 %
10.3%
понижи с 10 до 20%
6.4%
понижи с над 20%
1.3%

3.       Над или под очакванията ви са резултатите на публичните дружества за последното тримесечие?
Над
6.5%
В унисон с очакванията
72.7%
Под
13.0%
Не мога да преценя
7.8%

4.       Сега на БФБ е време за
Покупка на акции
59.0%
Продажба на акции
1.3%
Репо
2.6%
Маржин покупки
1.3%
Къси продажби
1.3%
Изчакване
32.1%
Не мога да преценя
2.6%

5.       Какъв дял от активите Ви е финансиран с кредити?
Над 50%
5.1%
Между 25 и 50%
3.8%
Под 25%
15.4%
Не използвам кредити
75.6%

6.       В какво предпочитате да инвестирате сега?
Депозит
14.3%
Облигации
0.0%
Ценни метали
1.3%
Недвижима собственост
5.2%
Земя
9.1%
Акции на растящи компании
33.8%
Акции на дивидентски компании
36.4%

7.       Какви очаквате да са следващите тримесечните отчети на компаниите на БФБ-София?
по добри от предходните
23.4%
по лоши предходните
19.5%
същите
55.8%
нямам мнение
1.3%

8.       Как оценявате продажбата на 5-годишен държавен дълг при доходност под 4,5%?
Можеше по - добра цена да се постигне
18.2%
Цената е по - добра от очакванията ми
68.8%
Не мога да преценя
13.0%

9.       Видяхме ли дъното на СОФИКС?
Не, има още надолу
18.4%
Да, подминахме го
61.8%
Не знам
19.7%

10.   Кои компании от BGTR30 няма да дадат дивидент през следващата година?
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
4.3%
Албена АД
17.1%
Адванс Екуити Холдинг АД
47.1%
Доверие Обединен Холдинг АД
65.7%
Еврохолд България АД
67.1%
Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ
28.6%
Индустриален Холдинг България АД
64.3%
Каолин АД
5.7%
Холдинг Варна АД
67.1%
Булгартабак - холдинг АД
42.9%
Монбат АД
12.9%
Неохим АД
32.9%
Албена Инвест Холдинг АД
11.4%
ТБ Централна кооперативна банка АД
82.9%
Индустриален Капитал Холдинг АД
41.4%
Синергон Холдинг АД
72.9%
Софарма АД
2.9%
Стара планина Холд АД
8.6%
Енергони АД
77.1%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
52.9%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
78.6%
Енемона АД
61.4%
Сила Холдинг АД
67.1%
Химснаб България АД (ЕМПИ АД)
68.6%
Химимпорт АД
77.1%
Трейс груп холд АД
44.3%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
4.3%
М+С хидравлик АД
1.4%
Българска фондова борса – София АД
35.7%
Адванс Терафонд АДСИЦ
0.0%

Настоящата анкета е направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не е препоръка за покупко продажба на акции.

Пазарен ветропоказател