сряда, 6 февруари 2013 г.

Класация на българските акции 1Q 2013

Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че 37 са подценени и 9 са справедливо оценени.
 
1,00
Химимпорт АД
2,19
2,00
Индустриален Холдинг България АД
2,20
3,00
Трейс Груп Холд АД
2,26
4,00
ТБ Централна кооперативна банка АД
2,27
5,00
Софарма АД
2,30
6,00
ЗД Евроинс АД
2,32
7,00
Стара планина Холд АД
2,33
8,00
Биовет АД
2,33
9,00
ЕМКА АД
2,34
10,00
ЧЕЗ Разпределение България АД
2,35
11,00
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,37
12,00
Зърнени Храни България АД
2,37
13,00
Албена АД
2,43
14,00
Топливо АД
2,44
15,00
Еврохолд България АД
2,45
16,00
Билборд АД
2,47
17,00
Алкомет АД
2,47
18,00
Синергон Холдинг АД
2,50
19,00
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,50
20,00
Албена Инвест Холдинг АД
2,50
21,00
БФБ-София АД
2,52
22,00
Софарма Трейдинг АД
2,52
23,00
Индустриален Капитал Холдинг АД
2,55
24,00
М+С хидравлик АД
2,57
25,00
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
2,63
26,00
Спарки Елтос АД
2,63
27,00
Проучване и добив на нефт и газ АД
2,63
28,00
Монбат АД
2,64
29,00
Фонд имоти АДСИЦ
2,65
30,00
Енерго-Про Продажби АД
2,67
31,00
Доверие Обединен Холдинг АД
2,68
32,00
Българска роза-Севтополис АД
2,71
33,00
Енерго-Про Мрежи АД
2,71
34,00
Каолин АД
2,74
35,00
Неохим АД
2,81
36,00
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
2,86
37,00
Актив Пропъртис АДСИЦ
2,94
38,00
София Комерс – Заложни къщи АД
3,00
39,00
Енемона АД
3,10
40,00
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,14
41,00
Софарма имоти АДСИЦ
3,15
42,00
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,28
43,00
Петрол АД
3,32
44,00
Агро Финанс АДСИЦ
3,42
45,00
Булгартабак - холдинг АД
3,48
46,00
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,53


Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение
Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар