понеделник, 10 септември 2012 г.

Класация на българските акции 3Q 2012Ако бъдат обобщени данните от последната анкета за очакванията на форума на ИнвесторБГ за българските акции се получава че две акции са силно подценени, 16 са подценени, 12 са справедливо оценени, а една е надценена.
1
ТБ Централна кооперативна банка АД
1,73
2
Химимпорт АД
1,87
3
Софарма АД
2,09
4
Зърнени Храни България АД
2,17
5
ЗД Евроинс АД
2,39
6
Софарма Трейдинг АД
2,39
7
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
2,45
8
Актив Пропъртис АДСИЦ
2,45
9
Доверие Обединен Холдинг АД
2,46
10
Стара планина Холд АД
2,56
11
ТБ Първа Инвестиционна Банка
2,59
12
Еврохолд България АД
2,63
13
Синергон Холдинг АД
2,65
14
М+С хидравлик АД
2,68
15
Трейс Груп Холд АД
2,81
16
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
2,82
17
Каолин АД
2,86
18
Фонд имоти АДСИЦ
2,88
19
Монбат АД
3,07
20
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
3,10
21
Булгартабак - холдинг АД
3,11
22
Агро Финанс АДСИЦ
3,12
23
Меком АД
3,21
24
Енемона АД
3,26
25
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3,30
26
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ
3,31
27
Софарма имоти АДСИЦ
3,33
28
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,36
29
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,43
30
Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ
3,46
31
Оловно цинков комплекс АД
4,13

Оценъчна скала
Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
1
2
3
4
5
Ребалансирано е до 100% в случая когато има гласаване Нямам мнение

Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Очаквания за основните български акции 3Q 20121.       Търгували ли ли сте с български акции през последните 12 месеца?
Да
93.0%
Не
7.0%

2.       Притежавате ли български акции в момента?
Да
97.7%
Не
2.3%

3.       Как оценявате основните български обикновени акции? подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца


Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Химимпорт АД
48,5%
30,3%
3,0%
12,1%
3,0%
3,0%
Енемона АД
10,0%
10,0%
36,7%
13,3%
20,0%
10,0%
Софарма АД
21,9%
53,1%
18,8%
6,3%
0,0%
0,0%
ТБ Централна кооперативна банка АД
48,5%
42,4%
0,0%
6,1%
3,0%
0,0%
Меком АД
9,7%
19,4%
22,6%
19,4%
19,4%
9,7%
Трейс Груп Холд АД
10,0%
20,0%
40,0%
16,7%
3,3%
10,0%
Монбат АД
6,7%
10,0%
50,0%
16,7%
6,7%
10,0%
ТБ Първа Инвестиционна Банка
16,1%
29,0%
29,0%
16,1%
3,2%
6,5%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
10,0%
3,3%
36,7%
30,0%
10,0%
10,0%
Еврохолд България АД
12,9%
25,8%
35,5%
6,5%
6,5%
12,9%
Зърнени Храни България АД
31,3%
34,4%
12,5%
3,1%
9,4%
9,4%
Стара планина Холд АД
12,9%
25,8%
38,7%
6,5%
3,2%
12,9%
Оловно цинков комплекс АД
3,4%
3,4%
17,2%
13,8%
44,8%
17,2%
Каолин АД
9,7%
16,1%
48,4%
16,1%
3,2%
6,5%
Синергон Холдинг АД
10,3%
31,0%
31,0%
13,8%
3,4%
10,3%
Булгартабак - холдинг АД
3,4%
10,3%
51,7%
27,6%
0,0%
6,9%
М+С хидравлик АД
3,4%
41,4%
34,5%
17,2%
0,0%
3,4%
ЗД Евроинс АД
24,1%
27,6%
24,1%
6,9%
6,9%
10,3%
Софарма Трейдинг АД
16,7%
33,3%
36,7%
3,3%
3,3%
6,7%
Доверие Обединен Холдинг АД
10,3%
37,9%
20,7%
13,8%
0,0%
17,2%4.       Как оценявате акциите на основните български АДСИЦ? подбрани по критерий брой сделки за последните 6 месеца

Силно подценена
Подценена
Справедливо оценена
Надценена
Силно надценена
Нямам мнение
Адванс Терафонд АДСИЦ
3,2%
12,9%
41,9%
29,0%
12,9%
0,0%
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ
0,0%
10,0%
56,7%
20,0%
10,0%
3,3%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
10,0%
10,0%
46,7%
26,7%
6,7%
0,0%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
0,0%
34,5%
48,3%
10,3%
3,4%
3,4%
Фонд имоти АДСИЦ
3,4%
27,6%
34,5%
17,2%
3,4%
13,8%
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ
13,3%
40,0%
33,3%
6,7%
3,3%
3,3%
Агро Финанс АДСИЦ
0,0%
10,3%
55,2%
20,7%
0,0%
13,8%
Актив Пропъртис АДСИЦ
6,9%
34,5%
27,6%
6,9%
0,0%
24,1%
Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ
0,0%
0,0%
28,6%
14,3%
3,6%
53,6%
Софарма имоти АДСИЦ
0,0%
3,4%
44,8%
20,7%
3,4%
27,6%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
3,4%
0,0%
41,4%
17,2%
10,3%
27,6%


Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.