понеделник, 26 ноември 2012 г.

Ликвидност на БФБ и финаносови инструменти върху индексите.1.       Кой от индексите на БФБ е най - обективен измерител на състоянието на българския фондов пазар?
SOFIX
22.4%
BGTR30
50.0%
BG40
13.8%
не знам
13.8%
2.       Трябва ли да е разрешено търгуването на маржин и на късо на всички индекси на БФБ?
Да
81.0%
Не
10.3%
Не знам
8.6%
3.       Ако имаше търгуваеми фючерсни индекси на БФБ кои от тях бихте търгували?
SOFIX
42.1%
BGTR30
47.4%
BG40
21.1%
не бих търгувал български индекс
24.6%
4.       Ако имаше възможност за търгуване на опции върху индексите на БФБ кои от тях бихте търгували?
SOFIX
44.6%
BGTR30
50.0%
BG40
21.4%
не бих търгувал български индекс
23.2%
5.       На кои фондови пазари сте търгували през последните 12 месеца?
само на БФБ
62.5%
само на европейските борси без БФБ
0.0%
само на глобалните борси
0.0%
на БФБ и на европейските борси
7.1%
на БФБ, на европейските и на глобалните борси
19.6%
на БФБ и на глобалните борси
8.9%
само на европейските и глобалните борси
1.8%
6.       Ако сте намалили или спряли търгуването на БФБ в последните 12 месеца и сте започнали да търгувате на други борси кои фактори Ви повлияха
липсата на качествени компании на БФБ
24.4%
липсата на ликвидност на БФБ
51.2%
липсата на качествен контрол над емитентите на БФБ
46.3%
липсата на финансови инструменти за ливъридж на БФБ
17.1%
друго
22.0%
7.       Как се самооценявате за предстоящата търговия на БФБ до края на годината?
Бик
58.2%
Мечка
20.0%
Не знам
21.8%
8.       Кои от ограничителните условия една акция да бъде разрешена за къса търговия или маржин са действително нужни? Къси продажби и маржин сделки може да се сключват с емисии, които за последните 20 сесии отговарят на следните условия :
С тях са сключвани сделки на регулирания пазар най-малко през 15 сесии;
38.2%
Минималният среднодневен обем от финансови инструменти, с които са сключени сделки на регулирания пазар, е не по-малко от 5000 броя;
36.4%
Среднодневният брой сключени сделки на регулирания пазар е не по-малко от 30;
36.4%
Произведението от броя финансови инструменти от дадена емисия и цената на затваряне за последния ден на търговия с този финансов инструмент на регулирания пазар е не по-малко от 20 000 000 лв.
25.5%
Свободно търгуемият обем (free-float) трябва да бъде не по-малко от 15% от емисията
60.0%
9.       Нужно ли е да съществува правилото за ЪпТик при късите продажби в България? Правилото за Ъп Тик на някои пазари забранява продажбите на късо докато цените на съответния инструмент се понижават. Къса продажба е възможна единствено когато цената се е покачила на горе спрямо предпоследната сделка дори с една стотна от цената /един Тик/
Да
31.5%
Не
46.3%
Не знам
22.2%
10.   Не възможността да се продава късо винаги на цена по-ниска от цената на отваряне на търговията за деня, Българският вариант на правилото за ЪпТик , е
Необходима защита на инвеститорите на пазара
22.2%
Грешка в наредбата, която трябва да се премахне
44.4%
Не знам
33.3%

Няма коментари:

Публикуване на коментар