четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Пазарен ветропоказател 4Q 20121.       Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?
до 100 %
34.0%
до 75 %
22.3%
до 50 %
20.2%
до 25 %
8.5%
до 10 %
5.3%
не бих вложил
9.6%
2.       Над или под очакванията ви са резултатите на публичните дружества за последното тримесечие?
Над
10.6%
В унисон с очакванията
64.9%
Под
18.1%
Не мога да преценя
6.4%
3.       Сега на БФБ е време за
Покупка на акции
61.7%
Продажба на акции
3.2%
Репо
2.1%
Маржин покупки
1.1%
Къси продажби
3.2%
Изчакване
25.5%
Не мога да преценя
3.2%
4.       Какъв дял от активите Ви е финансиран с кредити?
Над 50%
10.6%
Между 25 и 50%
2.1%
Под 25%
9.6%
Не използвам кредити
77.7%
5.       В какво предпочитате да инвестирате сега?
Депозит
14.3%
Облигации
0.0%
Ценни метали
0.0%
Недвижима собственост
5.5%
Земя
3.3%
Акции на растящи компании
35.2%
Акции на дивидентски компании
41.8%
6.       Какви очаквате да са следващите тримесечните отчети на компаниите на БФБ-София?
по добри от предходните
22.8%
по лоши предходните
22.8%
същите
52.2%
нямам мнение
2.2%
7.       Видяхме ли дъното на СОФИКС?
Не, има още надолу
20.7%
Да, подминахме го
63.0%
Не знам
16.3%
8.       Ще повлияе ли данъкът върху лихвите на депозитите на търговията на акции на БФБ?
Ще повлияе позитивно
30.4%
Ще повлияе негативно
6.5%
Няма да се отрази на търговията
59.8%
Не знам
3.3%
9.       В коя фаза се намира БФБ?
Ледников период
53.8%
Начало на нов инвестиционен Бум
35.2%
Прегряване
0.0%
Спадащ пазар
11.0%
10.    Кои компании от BGTR30 няма да дадат дивидент през следващата година?
Агро финанс АДСИЦ
10.8%
Адванс Терафонд АДСИЦ
2.7%
Албена АД
16.2%
Благоевград-БТ АД
37.8%
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
35.1%
Булгартабак - холдинг АД
35.1%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.4%
Българска фондова борса – София АД
28.4%
Доверие Обединен Холдинг АД
58.1%
Еврохолд България АД
73.0%
Енемона АД
62.2%
Енергони АД
73.0%
Индустриален Холдинг България АД
62.2%
Каолин АД
13.5%
М+С хидравлик АД
2.7%
Монбат АД
10.8%
Неохим АД
41.9%
Сила Холдинг АД
60.8%
Синергон Холдинг АД
68.9%
Софарма АД
5.4%
Софарма Трейдинг АД
5.4%
Стара планина Холд АД
4.1%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
52.7%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
81.1%
ТБ Централна кооперативна банка АД
82.4%
Трейс груп холд АД
41.9%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
6.8%
Химимпорт АД
66.2%
Химснаб България АД (ЕМПИ АД)
71.6%
Холдинг Варна АД
74.3%

Няма коментари:

Публикуване на коментар