понеделник, 15 април 2013 г.

Пазарен ветропоказател 2Q 20131.        Ако сега разполагахте с всичките си активи предназначени за влагане в БФБ в кеш какъв процент бихте вложили сега в БФБ?
до 100 %
13.8%
до 75 %
24.5%
до 50 %
27.7%
до 25 %
19.1%
до 10 %
6.4%
не бих вложил
8.5%

2.        Над или под очакванията ви са резултатите на публичните дружества за последното тримесечие?
Над
6.4%
В унисон с очакванията
59.6%
Под
27.7%
Не мога да преценя
6.4%

3.        Сега на БФБ е време за
Покупка на акции
40.9%
Продажба на акции
10.8%
Репо
0.0%
Маржин покупки
0.0%
Къси продажби
0.0%
Изчакване
45.2%
Не мога да преценя
3.2%

4.        Какъв дял от активите Ви е финансиран с кредити?
Над 50%
9.7%
Между 25 и 50%
11.8%
Под 25%
9.7%
Не използвам кредити
68.8%

5.        В какво предпочитате да инвестирате сега?

Депозит
8.6%
Облигации
0.0%
Ценни метали
3.2%
Недвижима собственост
4.3%
Земя
9.7%
Акции на растящи компании
38.7%
Акции на дивидентски компании
35.5%

6.        Какви очаквате да са следващите тримесечните отчети на компаниите на БФБ-София?
по добри от предходните
32.3%
по лоши предходните
25.8%
същите
38.7%
нямам мнение
3.2%

7.        Видяхме ли дъното на СОФИКС?

Не, има още надолу
20.4%
Да, подминахме го
61.3%
Не знам
18.3%

8.        В коя фаза се намира БФБ?

Ледников период
40.2%
Начало на нов инвестиционен Бум
35.9%
Прегряване
0.0%
Спадащ пазар
23.9%

9.        На какъв СОФИКС ще продадете притежаваните от Вас български ации?
400
6.7%
450
6.7%
500
6.7%
550
4.4%
600
11.1%
650
4.4%
700
1.1%
750
4.4%
800
11.1%
850
1.1%
900
3.3%
950
0.0%
1000
38.9%


10.     Кои компании от BGTR30 ще дадат дивидент през 2013?

Агро финанс АДСИЦ
59.3%
Адванс Терафонд АДСИЦ
86.0%
Албена АД
53.5%
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
4.7%
Булгартабак - холдинг АД
30.2%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
57.0%
Българска фондова борса – София АД
29.1%
Доверие Обединен Холдинг АД
3.5%
Еврохолд България АД
2.3%
ЕМПИ АД
1.2%
Енемона АД
15.1%
Енергони АД
1.2%
Индустриален Холдинг България АД
3.5%
Каолин АД
39.5%
М+С хидравлик АД
60.5%
Монбат АД
47.7%
Неохим АД
9.3%
Сила Холдинг АД
1.2%
Синергон Холдинг АД
1.2%
Софарма АД
67.4%
Софарма Трейдинг АД
59.3%
Стара планина Холд АД
54.7%
ТБ Корпоративна търговска банка АД
3.5%
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД
1.2%
ТБ Централна кооперативна банка АД
0.0%
Трейс груп холд АД
10.5%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
54.7%
Химимпорт АД
18.6%
Холдинг Варна АД
1.2%


Настоящите данни са от анкета направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не са препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар