четвъртък, 6 септември 2012 г.

Софарма 2Q 20121.       Търгували ли сте с акции на Софарма АД през последните 12 месеца?
Да
68.2%
Не
31.8%

2.       Притежавате ли акции на Софарма АД в момента?
Да
61.4%
Не
38.6%


3.       През 2011 година консолидираните нетни приходи от продажби на компанията са били 649 572 хиляди лева. Какви консолидирани приходи за 2012 година очаквате?
600 000 х.лв.
15.6%
620 000 х.лв.
11.1%
640 000 х.лв.
6.7%
650 000 х.лв.
4.4%
660 000 х.лв.
11.1%
670 000 х.лв.
6.7%
680 000 х.лв.
20.0%
700 000 х.лв.
15.6%
720 000 х.лв.
8.9%

Средно претеглено очакване за консолидираните нетни приходи от продажби на  Софарма АД за 2012 година  е 661 330 хил. лева

4.       Какъв бруто дивидент очаквате да се разпредели от Софарма АД за 2012 година?
няма да разпределя дивидент
4.8%
3 ст или по малко от 3 ст
9.5%
4 ст
4.8%
5 ст
4.8%
6 ст
4.8%
7 ст
4.8%
8 ст
21.4%
9 ст
7.1%
10 ст
23.8%
11 ст
9.5%
12 ст
0.0%
13 ст или повече от 13 ст
4.8%

Средно претеглено очакване за бруто дивидент  от Софарма АД за 2012 година е 7,74 ст на акция.

5.       Каква ще бъде цената на Софарма АД след една година?
под 1.5 лв
2.4%
1.70 лева
7.1%
1.90 лева
2.4%
2.00 лева
2.4%
2.10 лева
7.1%
2.20 лева
2.4%
2.30 лева
4.8%
2.40 лева
2.4%
2.50 лева
7.1%
2.60 лева
2.4%
2.70 лева
4.8%
2.90 лева
7.1%
3.10 лева
7.1%
3.30 лева
14.3%
над 3.5 лева
26.2%

Средно претеглено очакване за цената на една акция на Софарма АД след една година е 2,805 лева.

Настоящата анкета е направена сред търгувалите и интересуващите се от български акции и не е препоръка за покупко продажба на акции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар