петък, 31 август 2012 г.

Пени Стокс 2Q 2012Пени Стокс
1.       Търгувате ли с Пени Стокс на БФБ? / акции търгувани в диапазона 0 - 30 ст за акция/
Да
66.7%
Не
33.3%

2.       Ако ще купите Пени Стокс ще го направите заради
Ниската цена
7.3%
Високата очаквана доходност от цената
53.7%
Високата волатилност
17.1%
Потенциално бъдещо придобиване от нов мажоритарен собственик
4.9%
По висока ликвидационна стойност от текущата цена
13.4%
Не бих купил при никакви условия
3.7%

3.       Кои от следните акции, търгувани в диапазона 0 - 30 ст, очаквате да поскъпнат за период от една година?
Актив Пропъртис АДСИЦ
26.8%
Арома АД
15.9%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
6.1%
Билборд АД
22.0%
Декотекс АД
0.0%
Деспред АД
2.4%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
2.4%
Зърнени Храни България АД
41.5%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
14.6%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
6.1%
Ломско пиво АД
8.5%
Меком АД
43.9%
САФ Магелан АД
6.1%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
45.1%
Фонд имоти АДСИЦ
24.4%
ХД Пътища АД
18.3%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
7.3%

4.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 0 - 30 ст, очаквате да фалират в следващия период от една година?
Актив Пропъртис АДСИЦ
2.7%
Арома АД
9.6%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
21.9%
Билборд АД
2.7%
Декотекс АД
13.7%
Деспред АД
15.1%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
50.7%
Зърнени Храни България АД
4.1%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
9.6%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
12.3%
Ломско пиво АД
4.1%
Меком АД
30.1%
САФ Магелан АД
12.3%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
4.1%
Фонд имоти АДСИЦ
30.1%
ХД Пътища АД
58.9%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
8.2%

5.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40 ст - 1 лев, очаквате да започнат да се търгуват в диапазона 0 - 30 ст в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
8.0%
Адванс Екуити Холдинг АД
9.3%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
6.7%
Доверие Обединен Холдинг АД
8.0%
Еврохолд АД
9.3%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
10.7%
Енергони АД
45.3%
ЗД Евро инс АД
8.0%
Индустриален Холдинг България АД
6.7%
Оловно цинков комплекс АД
53.3%
Парк АДСИЦ
9.3%
Полимери АД
64.0%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
4.0%
Свилоза АД
14.7%
Синергон Холдинг АД
17.3%
Соларпро холдинг АД
34.7%
Спарки Елтос АД
13.3%
ТБ Централна кооперативна банка АД
13.3%
Уеб Медия Груп АД
24.0%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
8.0%
Химимпорт АД
10.7%

6.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40 ст - 1 лев, очаквате да започнат да се търгуват твърдо над номиналната стойност 1 лев в следващия период от една година?

Агроенерджи Инвест АДСИЦ
1.4%
Адванс Екуити Холдинг АД
5.6%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
29.2%
Доверие Обединен Холдинг АД
33.3%
Еврохолд АД
52.8%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
1.4%
Енергони АД
4.2%
ЗД Евро инс АД
36.1%
Индустриален Холдинг България АД
23.6%
Оловно цинков комплекс АД
8.3%
Парк АДСИЦ
1.4%
Полимери АД
4.2%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
1.4%
Свилоза АД
11.1%
Синергон Холдинг АД
20.8%
Соларпро холдинг АД
8.3%
Спарки Елтос АД
13.9%
ТБ Централна кооперативна банка АД
44.4%
Уеб Медия Груп АД
6.9%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
4.2%
Химимпорт АД
62.5%

7.       Кои от следните компании, търгувани в диапазона 40ст - 1 лев, очаквате да фалират в следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
4.8%
Адванс Екуити Холдинг АД
3.2%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.6%
Доверие Обединен Холдинг АД
0.0%
Еврохолд АД
3.2%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
4.8%
Енергони АД
27.0%
ЗД Евро инс АД
1.6%
Индустриален Холдинг България АД
1.6%
Оловно цинков комплекс АД
58.7%
Парк АДСИЦ
3.2%
Полимери АД
47.6%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
4.8%
Свилоза АД
3.2%
Синергон Холдинг АД
0.0%
Соларпро холдинг АД
9.5%
Спарки Елтос АД
6.3%
ТБ Централна кооперативна банка АД
3.2%
Уеб Медия Груп АД
6.3%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
3.2%
Химимпорт АД
3.2%

8.       Кои акции имат най- голям шанс да направят поскъпване от 100 % за следващия период от една година?
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
1.4%
Адванс Екуити Холдинг АД
0.0%
Актив Пропъртис АДСИЦ
13.9%
Арома АД
11.1%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
2.8%
Билборд АД
18.1%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
4.2%
Декотекс АД
1.4%
Деспред АД
1.4%
Доверие Обединен Холдинг АД
4.2%
Еврохолд АД
20.8%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
0.0%
Енергони АД
2.8%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
1.4%
ЗД Евро инс АД
20.8%
Зърнени Храни България АД
30.6%
Индустриален Холдинг България АД
19.4%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
8.3%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
11.1%
Ломско пиво АД
6.9%
Меком АД
50.0%
Оловно цинков комплекс АД
8.3%
Парк АДСИЦ
0.0%
Полимери АД
0.0%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
0.0%
САФ Магелан АД
2.8%
Свилоза АД
4.2%
Синергон Холдинг АД
25.0%
Соларпро холдинг АД
2.8%
Спарки Елтос АД
11.1%
ТБ Централна кооперативна банка АД
40.3%
Уеб Медия Груп АД
2.8%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
26.4%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
9.7%
Фонд имоти АДСИЦ
26.4%
ХД Пътища АД
16.7%
Химимпорт АД
52.8%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
1.4%

9.       За кои от следните компании очаквате да станат обект на смяна мажоритарния собственик
Агроенерджи Инвест АДСИЦ
1.8%
Адванс Екуити Холдинг АД
0.0%
Актив Пропъртис АДСИЦ
1.8%
Арома АД
3.6%
Бесттехника ТМ - Радомир АД
3.6%
Билборд АД
5.4%
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
1.8%
Декотекс АД
1.8%
Деспред АД
1.8%
Доверие Обединен Холдинг АД
1.8%
Еврохолд АД
5.4%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
0.0%
Енергони АД
12.5%
Железопътна инфраструктура - холдингово дружество
12.5%
ЗД Евро инс АД
3.6%
Зърнени Храни България АД
0.0%
Индустриален Холдинг България АД
1.8%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
1.8%
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД
1.8%
Ломско пиво АД
10.7%
Меком АД
51.8%
Оловно цинков комплекс АД
26.8%
Парк АДСИЦ
1.8%
Полимери АД
10.7%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
1.8%
САФ Магелан АД
5.4%
Свилоза АД
1.8%
Синергон Холдинг АД
3.6%
Соларпро холдинг АД
5.4%
Спарки Елтос АД
1.8%
ТБ Централна кооперативна банка АД
0.0%
Уеб Медия Груп АД
0.0%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ
1.8%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
8.9%
Фонд имоти АДСИЦ
19.6%
ХД Пътища АД
14.3%
Химимпорт АД
0.0%
ЦБА Асет Мениджмънт АД
7.1%


Настоящата анкета е направена сред търгувалите и интересуващите се от Пени стокс в България   и не е препоръка за покупко продажба на акции.Няма коментари:

Публикуване на коментар